Neponáhľajte Sa!
Získajte Zľavu 5% Na Váš Nákup!

Kliknite na tlačidlo, ktoré vidíte nižšie, a dostanete zľavový kód obchodu.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Nasledujúce podmienky ochrany súkromia stanovujú základné postupy zhromažďovania, spracovania a uchovávania osobných údajov zákazníka on-line obchodu Teddyway.

1.2. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa riadia zákonom o ochrane osobných údajov Európskej únie a inými právnymi aktmi chrániacimi osobné súkromie.

1.3. Odoslaním svojich osobných údajov do on-line obchodu Teddyway súhlasíte s tým, že sa použijú a spracujú na účely stanovené v týchto podmienkach ochrany súkromia.


2. Uchovávanie, zhromažďovanie, spracúvanie osobných údajov 

2.1. On-line obchod Teddyway dodržiava tieto základné princípy spracovania osobných údajov:

2.2. Zhromažďovanie osobných údajov je vykonávané výhradne na zákonné a určené účely.

2.3. Osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie, ako je stanovené v právnych nástrojoch EÚ o právnej ochrane osobných údajov.

2.4. Osobné údaje spracúvajú iba zamestnanci, ktorí sú oboznámení s dohodou o mlčanlivosti a podpísali ju.

2.5. Všetky informácie o spracovaných osobných údajoch sú dôverné.


3. Zamestnanci on-line obchodu Teddyway chápu dôležitosť osobného súkromia. Osobné informácie zákazníkov (meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie informácie uvedené v registračnom formulári on-line obchodu) sa zhromažďujú, spracúvajú a uchovávajú na tieto účely:

3.1. Tvorba a vykonávanie zákazníckych objednávok.

3.2. Tvorba finančných dokumentov.

3.3. Organizovanie dodávky tovarov. 

3.4. Plnenie ostatných zmluvných záväzkov.


4. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám 

4.1 Zamestnanci on-line obchodu Teddyway môžu poskytovať osobné informácie zákazníka tretím stranám iba v prípadoch ustanovených v článku 2.2. 

4.2. Osobné informácie zákazníka tretím stranám sa odovzdávajú iba v súlade s postupom ustanoveným v právnych predpisoch Európskej únie. 


5. Cookies

5.1. On-line obchod Teddyway využíva cookies, aby vám mohol poskytnúť plnohodnotné služby tohto on-line obchodu.

5.2. Počas využívania služieb on-line obchodu Teddyway cookies sú uložené v zariadení (prehliadači) zákazníka, ktorý využíva služby tejto webovej stránky.

5.3. Osobné informácie o zákazníkoch zhromaždené prostredníctvom cookies sa používajú na marketingové a remarketingové kampane, zostavovanie rôznych štatistík potrebných na zabezpečenie úplného servisu tohto on-line obchodu.

5.4. Zákazník má právo vymazať niektoré alebo všetky zaznamenané cookies alebo odmietnuť ukladanie cookies na používanom zariadení, ale v takom prípade niektoré funkcie stránky nebudú dostupné.

5.5. Zákazník, ktorý používa on-line obchod Teddyway, súhlasí s tým, že do použitého prehliadacieho systému budú nainštalované cookies.

5.6. Zákazník má právo tento súhlas odvolať zmenou nastavení svojho webového prehliadača. 


6. Zmena pravidiel a záverečné ustanovenia

6.1. Teddyway si vyhradzuje právo zmeniť úplne alebo čiastočne tieto podmienky ochrany súkromia bez predchádzajúceho upozornenia. Pokračujúce používanie on-line obchodu Teddyway vás zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá. Všetky nezhody a spory týkajúce sa ochrany súkromia sa riešia rokovaním a ak sa dohoda nedosiahne, spor sa bude riadiť podľa právnych predpisov EÚ.

Product added to wishlist